Stranden on ehitus- ja kinnisvaraprojektide juhtimise täisteenust pakkuv ettevõte.

Katame oma juhtimisteenusega kõik kinnisvara arenduse etapid alates projekti lähteülesande väljatöötamisest ja tasuvusanalüüsist kuni ehitusprotsessi juhtimise ning valmimisjärgse halduse korraldamiseni.

Kinnisvara arendusprojektide juhtimine

 • Tasuvusarvutused ja esmane finantsprognoos
 • Ehituslikud eeluuringud
 • Tehnokommunikatsioonidega liitumise tingimuste eeluuringud ja analüüs
 • Projekteerimise lähteülesande koostamine, projekteermishanke korraldamine ja selle läbiviimine Tellija esindajana
 • Ehituskulude eelhinnang ning täpsemad finantsprognoosid
 • Ehitushanke korraldamine ja läbiviimine Tellija esindajana

Ehituse omanikujärelevalve, muuhulgas:

 • ehitusprojekti nõuetele vastavuse kontroll;
 • ehitatava ehitise ja selle osade ehitusprojektile ning ehitusettevõtja ja ehitise omaniku vahel kokkulepitud tingimustele ja kvaliteedile vastavuse kontroll;
 • ehitisse püsivalt paigaldatavate ehitustoodete, sealhulgas püsivalt paigaldatavate seadmete, ehitusprojektile vastavuse kontroll esitatud dokumentide alusel;
 • ehitustööde kvaliteedi hinnangute, mõõtmiste, katsetuste ja ekspertiiside teostamiseks ettepanekute tegemine ning nende järelevalve;
 • ehitamise tehniliste dokumentide nõuetekohase ja õigeaegse täitmise kontroll
 • esitatud teostusjooniste tegelikkusele vastavuse hindamine;
 • kaetavate tööde ja ehitise osade ülevaatus, ehitusprojektile vastavuse kontroll ning dokumentatsiooni kontroll;
 • tehtud ettekirjutuste täitmise kontroll.

 

Toome oma töötajate aastakümnetega omandatud kogemused klientide teenistusse.